Hasznos információk

Bankszámlaszámok:

  • Céltartalék befizetésére szolgáló bankszámlaszám: 11600006-00000000-95029881
  • Behajthatatlansági nyilatkozat díjának (2.000,- Ft + ÁFA) befizetésére, valamint csődeljárás esetén a nyilvántartásba vételi díj befizetésére szolgáló bankszámlaszám: 11600006-00000000-95029898 (a közlemény rovatban kérjük feltüntetni az adott eljárás alatti adós cég nevét!)