Hasznos információk/Useful information

Letölthető dokumentumok/Downloadable documents:

Bankszámlaszámok/Bank account numbers:

  • Céltartalék befizetésére szolgáló bankszámlaszám/Bank account number for the provisioning of the provision: : 11600006-00000000-95029881
  • Behajthatatlansági nyilatkozat díjának (2.000,- Ft + ÁFA) befizetésére, valamint csődeljárás esetén a nyilvántartásba vételi díj befizetésére szolgáló bankszámlaszám: 11600006-00000000-95029898 (a közlemény rovatban kérjük feltüntetni az adott eljárás alatti adós cég nevét!)
  • Bank account number for the payment of the irrecoverability declaration fee (HUF 2,000 + VAT) and for the payment of the registration fee in case of bankruptcy proceedings: 11600006-00000000-95029898 (please indicate the name of the debtor company during the given procedure!)